HİZMETLER

Arşiv Taşımacılığı

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Arşiv Taşımacılığı Hizmetlerine Giriş

Taşımacılık sektöründe kurulduğu günden beri faaliyetlerine devam eden Destan Nakliyat Arşiv Taşımacılığı hizmet sunumunu da taşımacılık faaliyetleri arasına eklemiş bulunmaktadır. Diğer tüm nakliye hizmetleri gibi, bu alanda sunulan hizmetlerde de en üst seviyede güvenlik ve titizlik gösterilmektedir. Arşiv Taşımacılığı olarak adlandırılan hizmet, ister özel sektöre ait, ister ise kamu sektörüne ait, işletmelerin, kurumların, kuruluşların bilgilerinin toplandığı değerli evrakların başka bir alana nakledilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Kurum ya da kuruluşlar açısından müşterilerin ya da vatandaşların kişisel bilgileri ile şirketlerin ticari faaliyetleri hakkında toplanan bilgilerin işlendiği ve arşiv niteliği taşıyan belgeler, nakliye işlemleri esnasında özen ile taşınması gereken malzemeler niteliğindedir. Firmamız tarafından Arşiv Taşımacılığı hizmet sunumu hakkında alınan taleplerde öncelik ile talep eden kurumların arşiv alanlarına bir ekspertiz gönderilmektedir. Görevlendirilen ekspertiz, kurum ya da kuruluşlarda nakliyesi yapılacak arşiv malzemelerini içeriği hariç olmak üzere incelemekte, hayati derecede önem arz eden ve mutlak suret ile koruma altına alınması gereken belgeleri sınıflandırmakta ve uygun nakliye ile ambalajlama sistemlerini belirleyerek bir ön rapor oluşturmaktadır. İlgili kurum ya da kuruluşun yetkili personeli nezaretinde yapılan bu çalışma neticesinde, her iki tarafça da onay verilmesi halinde nakliye esaslarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Ekspertiz ile şirketimizde yapılan değerlendirme toplantısı ardından, uygun araç tespiti ve nitelikli personel belirlemesi yapılarak Arşiv Taşımacılığı yapılacak kurum ya da kuruluşa nakliye hizmetlerine yönelik olarak gerekli olan görevlendirmeler ivedilik ile yapılmaktadır.

Arşiv Taşımacılığı Hizmetlerinde İşleyen Süreç

Destan Nakliyat olarak özellik ile Arşiv Taşımacılığı konusunda toplanan bilgilerin bulunduğu belge ya da klasörlerin işletmeler ya da kurumlar açısından üst düzey güvenlik ile taşınmasının öneminin farkında olduğumuzdan, gerek ambalajlama gerek ise nakliye işlemlerinde maksimum seviyede itina göstermekteyiz. Ambalajlanacak malzemeler öncelik ve önemlilik derecelerine göre ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. Ambalajlama işlemleri sırasında taşınacak arşiv belgelerinin, güneş ışığından, yağmur, kar gibi doğa olaylarından etkilenerek niteliklerinin bozulmaması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Özel ambalajlama malzemeleri sayesinde belgeler tam anlamı ile koruma altına alınmakta ve güvenli bir şekilde taşıma yapılacak nakliye aracına yüklenmesi sağlanmaktadır. Güvenilir ve konusunda uzman personelimiz, bu bilgi ve belgelere herhangi birinin ulaşmasını engellemek yönünde gerekli olan her türlü tedbiri almaktadır. Klasör ya da yaprak halinde bulunan belgelerin ambalajlandıktan sonra araca yüklenmesi esnasında, işletmemiz bünyesinde bulunan özel koli ya da sandıklara konulması sağlanarak oluşması muhtemel deformelerin önüne geçilmektedir. Tüm ambalajlama ve araca yükleme işlerinin tamamlanmasına müteakip, kurum ya da kuruluşların yetkilileri nezaretinde alanda son bir gözden geçirme yapılarak sevkiyat işlemleri başlatılır. Talep edilmesi halinde firmamız Destan Nakliyat tarafından sevkiyat esasları ile ilgili her türlü bilgi günün 24 saati ilgili makamlara aktarılmaktadır. Sevkiyat işleminin tamamlanmasına müteakip, ambalajlanan arşiv malzemeleri araçtan indirilerek yerleştirilecek yeni alana taşınmaktadır. Ambalajlama alanında gösterilen hassasiyet, ambalajların açılmasında da gösterilmekte bu esnada belgelerde olabilecek hasarlar engellenmektedir.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :