HİZMETLER

Gümrükleme Hizmetleri

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Gümrükleme Hizmetleri Giriş

Yabancı bir ülke ile yürütülen dış ticaret faaliyetlerinde, hizmet ya da ürünlerin gümrüklü sahalardan geçiş işlemleri esnasında, Devlet işle olan işlem ve ilişkilerin yürütülmesi hizmetlerine Gümrükleme Hizmetleri denilmektedir. Destan Nakliyat tarafından tayin edilen temsilciler vasıtası ile Gümrükleme Hizmetleri dış ticaret mevzuatı ve diğer mevzuatların gümrük ile ilgili hükümleri doğrultusunda yerine getirilmektedir. Şirketimiz tarafından tayin edilen temsilciler, doğrudan temsilci ya da dolaylı temsilci statüsünde görev yapma yeteneğine ve yetkisine sahip personellerdir. Görevlendirdiğimiz personel aracılığı ile; konteynırlara ait işlemlerin yürütülmesi sağlanmakta, geri gelen eşya sınıfları ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamakta, ticarete esas gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi işlemleri sağlamakta, kargo ya da posta aracılığı ile gelen veya giden eşyalar ile ilgili elektronik ticarete konu teşkil eden eşyaların gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamakta, gümrük muafiyetine esas işlemler yapılmaktadır.

              

Gümrükleme Hizmetleri İşleyen Süreç

Destan Nakliyat tarafından görevlendirilen personel, ilgili kanun ve yönetmelikler dâhilinde, Gümrükleme Hizmetleri kapsamında çalışmakta olup, talep edilmesi halinde, mevcut yasal mevzuatlar hakkında bilgi akışını da sağlamaktadır. Görevlendirilen personelimiz; ihracat veya ithalat hizmetine esas her türlü eşyanın ihracat ya da ithal evraklarının fiziksel özelliklerinin, nevinin ve cinsinin kontrol işlemleri sonrasında GTİP tespitini yapmakta, acentelerden veya nakliye firmalarından eşyanın sevkiyatı ile ilgili safahatlarını ve varış tarihini takip etmekte, her türlü eşyanın muayene işlemlerinin yapılmasını, hata hasar ya da eksiklik gibi durumlarda gerekli olan tutanakların tutulması ve ilgili firma temsilcilerine bilgi verilmesi, her cins eşyaya ait vergi ödemelerinin yapılması, gümrükten alınan eşyanın firmaca belirtilen adrese teslim edilmesi, teslim sonrasında evrak teslim formu hazırlanması, tanzim edilen formların ilgili firmaya gönderilmesi, operasyon işlemlerinin tamamlanması gibi işlemleri yürürlükte olan mevzuatlar dâhilinde yerine getirmektedir. Destan Nakliyat profesyonel kadrosu ile Gümrükleme Hizmetleri konusunda hizmet standartlarını en üst seviyelere çıkarmak maksadı ile güncellenen mevzuatı sürekli olarak kontrol etmekte, yaptığı bu kontrol ve takipler sonucunda olası gelişmeleri ve bu gelişmelerin yansımalarını değerlendirmekte ve elde ettiği sonuçları Gümrükleme Hizmetleri sunumunu yaptığı müşterileri ile sürekli olarak paylaşmaktadır. Firmamız tarafından sağlanan bu Gümrükleme Hizmetleri sunumuna ilişkin takip ve kontroller, işletmelerin yoğun iş tempoları arasında vakit ayıramayacağı mevzuat değişiklikleri takiplerini kolayca belirlemelerini sağlamaktadır. Geçici ithalat prosedürleri, çeşitli malzemelere yönelik ithalat izinlerinin alınması, kara deniz ve hava nakliye gümrükleme işlemlerinin yapılması, özel gümrüklü saha izinlerinin alınması, tüm Türk gümrüklerine ait işlem yapabilmek için gerekli izinlerin alınması ve Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere taşınan yükler için transit gümrükleme hizmetleri sunulması, Gümrükleme Hizmetleri sunumlarında yerine getirdiğimiz faaliyetler arasında bulunmaktadır.  Yaptığımız her türlü hizmet sunumunda hızlı ve güvenilir bir anlayış içerisinde sorun değil çözüm odaklı çalışan, her zaman müşterinin yanında olan ve müşterinin çıkarlarını ve ticari faaliyetlerindeki başarılarını kendi başarıları gibi benimseyerek hareket eden işletmemiz, Gümrükleme Hizmetleri sunumunda piyasada faaliyette bulunan hizmet sunucuları arasında her zaman ilk sıralarda olmayı hedeflemiş ve bu hedefleri doğrultusunda sektörde hak ettiği yere ulaşmış bir işletmedir.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :