HİZMETLER

Karayoluyla Nakliyat Hizmetleri

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Karayoluyla Nakliyat Hizmetlerine Giriş

Nakliyat hizmet sunumlarında her türlü konfor, kalite, güvence ve titizliği ön planda tutan Destan Nakliyat Karayoluyla Nakliyat hizmetleri konusunda sahip olduğu yeterlilik belgeleri ile sektörde adından söz ettiren bir işletmedir. Karayolu taşımacılığı şirketimiz bünyesinde bulunan ve amaca göre tasarlanmış hacim ve kapasitedeki araçlar vasıtası ile yerine getirilmektedir. Karayolu taşımacılığında; Fuar taşımacılığından antika eşya nakliyesine, fabrika taşımacılığından tekstil taşımacılığına, arşiv taşımacılığından hastane taşımacılığına, ev ve büro eşyaları taşımacılığından labaratuvar taşımacılığına kadar her alanda şirketimiz tarafından nakliyat hizmetleri sunulmaktadır. Sunulan tüm bu hizmetlerde kullanılan teknik araç ve gereçlerin yanında, uygun ambalaj ve paketleme malzemeleri de kullanılmaktadır. Şirketimiz tarafından görevlendirilen ekspertizler Karayoluyla Nakliyat hizmetleri sunumlarında büyük önem arz etmektedir. Bir nevi keşif ve fiyatlandırma özelliği taşıyan ekspertiz gönderimi, müşteri ile sağlanan ilk diyalogdur. Bu sayede hizmet sunumunu talep eden kişi ya da kuruluşlar Karayoluyla Nakliyat hizmetleri sunumunda uygulanacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmektedir. Ekspertiz ile kişi ya da kurum sahiplerinin ortaklaşa yaptığı hizmet sunumuna ilişkin çalışmalarda; ambalajlama işlemlerinden yükleme işlemlerine, montaj işlemlerinden demontaj işlemlerine, sevkiyat işlemlerinden boşaltma işlemlerine kadar her husus karşılıklı olarak görüşülmekte ve yazılı metne bağlanmaktadır. Ön rapor olarak adlandırılan bu etüt çalışmasında, işin teslim süresi, sigorta yapılması ve sigortanın işleyiş aşamaları ve sunulacak Karayoluyla Nakliyat hizmeti bedeli açık ve net ifadeler ile belirtilmektedir. Ayrıca yine bu etüt raporu içerisinde teslim alınan her malzeme en ufak parçasına kadar belirtilmekte ve kayıt altına alınarak taraflarca karşılıklı olarak imzalanmaktadır. Bu etüt raporunun tamamlanmasından sonra uzman personel ve gerekli olan teknik araç gereçler ile Karayolu taşımacılığında kullanılacak araç, hizmet sunumu sağlanacak alana gönderilmektedir.

        

Karayoluyla Nakliyat Hizmetlerinde İşleyen Süreç

Karayoluyla Nakliyat hizmetleri sunumunda taşıma işleminin başlayacağı alanda, uzman personelimiz gözetim ve denetiminde, ambalajlama ve paketleme işlemleri ile demontaj işlemleri ,süratli ve güvenli bir şekilde itina ile yerine getirilmektedir. Karayoluyla Nakliyat hizmetleri taşımacılığında kaliteli hizmet prensipleri doğrultusunda hareket eden Destan Nakliyat, gerek ambalaj, gerek paketleme, gerek ise yükleme aşamalarında her işin niteliğine göre farklı özelliklerde ve modern araç ve gereçlerin kullanımına gereken itinayı her zaman göstermektedir. Paketleme ve demontaj işlemleri bitirilen her ürün gerektiği hallerde numaralandırılarak önceden tanzim edilen yükleme planı esaslarına göre araçlar içerisine yüklenmektedir. Uzman personelimiz ve kurum temsilcileri gözetiminde yapılan yükleme işlemleri sonucunda taşıma işlemi gerçekleştirilen ortam son bir kez kontrol edilmekte ve sevkiyat işlemleri başlatılmaktadır. Karayoluyla Nakliyat hizmetleri sunumunda görevlendirdiğimiz her araç Karayolu Nakliyat hizmetleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kapasitelerde, trafik kurallarının gerektirdiği niteliklere haiz ve karayolları yönetmeliği ile trafik kuralları konusunda tam donanımlı şoförlerimiz vasıtası ile hizmetleri aksaklığa meydan vermeden yerine getirmektedir. Ayrıca Destan Nakliyat olarak seyir halinde olan ve karayolunda bulunan tüm araçlarımızın takip ve kontrolü teknolojik veriler ile gerçekleştirilmekte ve olası aksaklıkların giderilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :