HİZMETLER

Fuar Taşımacılığı

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Fuar Taşımacılığı Hizmetlerine Giriş

Fuar Taşımacılığı diğer taşımacılık hizmetlerinden farklı bir kategoride değerlendirilmesi gereken bir hizmet sunumudur. Fuar organizasyonlarında işletmelerin direkt olarak satış sürecine gireceklerinden dolayı Fuar Taşımacılığı sunumu mümkün olduğu kadar seri bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir işlemdir. Destan Nakliyat olarak bu tip organizasyonların ve bu organizasyonların getirilerinin farkında olmamız nedeni ile süratli ve güvenli Fuar Taşımacılığı hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz. Fuar alanına sevk edilecek malzemeler her ne cinste olur ise olsun, malzemenin cinsine ve özelliklerine göre gereken paketlenme ve nakliye işlemlerini gerçekleştirilmektedir. Fuar alanına sevkedilecek olan malzemelerin ilk keşif işlemlerinin yapılması maksadı ile ilgili firmanın bulunduğu alana ekspertiz gönderimi yapılmaktadır. Gönderilen ekspertiz taşınılması düşünülen her cins malzemenin incelemesini yapmakta, taşıma şekil ve esasları hakkında bir değerlendirme raporu tanzim etmekte ve ilgili firma temsilcilerinin onayına sunmaktadır. Etüt adı verilen bu raporda, taşıma usul ve esaslarının yanında, işin nakliye bedeli, sigorta işlemleri gibi hususlar da yer almaktadır. İlgili işletme sahibinin onayının alınmasına müteakip, ekspertiz olarak görevlendirilen personelimiz, işletmemize gelerek bir toplantı organize etmektedir. Organize edilen bu toplantıda, fuar alanına taşınacak malzemelerin cinsi taşıma usul ve esasları ve ihtiyaç duyulabilecek ambalajlama malzemeleri ile yeterli kapasitede ve özellikte araç belirlemesi yapılmaktadır. Taslak sözleşme hazırlanarak imza aşamasına hazır hale getirilmektedir. Yapılan belirlemeler sonucunda Fuar Taşımacılığı hizmetinin sunumu maksadı ile personel ve araç görevlendirilmesi yapılmakta ve ivedilik ile hizmet sunumunun başlayacağı sahaya gönderilmektedir.

 

Fuar Taşımacılığı Hizmetlerinde İşleyen Süreç

Destan Nakliyat tarafından görevlendirilen amaca yönelik sevk aracı, yükleme işlemleri için ihtiyaç duyulan kaldırma ve taşıma araçları ile uzman personel Fuar Taşımacılığı hizmetini sunmak üzere ilgili firmanın çalışma sahasına gönderilmektedir. Taşınacak malzemelerin cinslerine ve özelliklerine göre ambalajlama işlemi uygun nitelikteki malzemeler kullanılmak sureti ile yapılmaktadır. Kırılacak eşya statüsünde bulunan ya da elektronik cihaz statüsünde bulunan malzemelerin taşınması talep edilmiş ise muhafazalarının maksimum seviyede sağlanması maksadı ile gerekli olan paketleme malzemeleri tercih edilecek ve bu tip malzemelerin zarar görmesi engellenecektir. Şayet taşınacak malzemeler konfeksiyon ürünleri ise, durum daha hassas olarak değerlendirilmektedir. Taşınan her türlü malzemenin fuar alanlarında direkt satış odaklı istiflenmesi gerektiğinin bilincinde olan firmamız Destan Nakliyat, bu amaç doğrultusunda gereken her türlü tedbiri almaktadır. Konfeksiyon ürünlerinin hassasiyeti de bu ticari faaliyet esaslarından kaynaklanmaktadır. Kısıtlı zaman bulunması nedeni ile bu ürünler dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde, gerektiğinde askıları ile ambalajlanmakta ve taşımacılıkta kullanılan ve içerisinde askılar bulunan özel bölmelere nakliye amacı ile yerleştirilmektedir. Bu maksatlar doğrultusunda tüm malzemeler maksimum titizlik ve güvenlik içerisinde ambalajlanarak nakliye aracına yüklenmektedir. Uzman personelimiz ve firma temsilcilerinin yapacakları kontrol neticesinde, bir tutanak tanzim edilecek, her türlü hususun belirtildiği sözleşme taraflarca karşılıklı olarak imza altına alınacak ve sevkiyat işlemleri başlayacaktır. Sevkiyat işlemlerinin sona ermesine müteakip, Fuar Taşımacılığı hizmetinin ikinci aşaması olan taşınan malzemelerin fuar alanlarında bulunan stantlara muntazam olarak yerleşim işlemleri de firmamız tarafından itina ile yerine getirilmektedir.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :