HİZMETLER

Fabrika Taşımacılığı

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Fabrika Taşımacılığı Hizmetlerine Giriş

Fabrikalar üretim esaslı ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmeler olduğundan, taşıma işlemleri diğer nakliye hizmetlerine oranla daha fazla özen gösterilmesi gereken hizmet sunum alanlarıdır. Fabrika Taşımacılığı hizmetleri, taşınan ve taşınılacak olan işletmelerin mahallerinin iyi analiz edilmesi prensibine dayanmalıdır. Destan Nakliyat olarak Fabrika Taşımacılığı konusunda verdiğimiz hizmet sunumu, uzman personelimiz ve deneyimli ekspertizimiz sayesinde yaşanması muhtemel ticari kayıplara meydan vermemektedir. Fabrika Taşımacılığı hizmetlerinde hizmet sunumu yapılacak alana gönderilen ekspertiz, fabrika teknik personeli ile birlikte üretim araçlarını, üretilen malzemeleri ve üretilen malzemelerin depolanma şartlarını sağlıklı olarak incelemektedir. Fabrikanın teknik personeli nezaretinde yapılan bu inceleme sonucunda, bir öncelik sırası belirlenmektedir. Belirlenen bu öncelik sırası yeni fabrikanın işletmeye alınmasında zaman açısından hayati öneme sahip olacaktır. Yapılan bu planlama etüt adı verilen ön raporda belirtilecek ve fabrika teknik personelinin onayına müteakip, uygulamaya konulmak üzere işletmemize getirilecektir. İşletmemizde yapılacak toplantıda, fabrika teknik personelinin de bulunması sağlanarak sağlıklı bir yükleme ve sevkiyat programı, belirtilen öncelikli işlemler doğrultusunda hazırlanacaktır. Destan Nakliyat olarak kadromuzda bulunan deneyimli personelimizin katkıları ile yükleme, nakliye ve indirme işlemleri için gerekli olan her türlü araç ve gereç hazır hale getirilerek ihtiyaç duyulan kapasitedeki araçlar ile birlikte Fabrika Taşımacılığı hizmeti sunulacak adrese gönderilecektir.

              

Fabrika Taşımacılığı Hizmetlerinde İşleyen Süreç

Fabrika Taşımacılığı hizmeti genellik ile forklift ya da vinç gibi iş makineleri desteğinde gerçekleştirilecek işlemler olduğundan, gerek personelimiz, gerek fabrika personeli, gerek ise nakliyesi gerçekleştirilecek makine ve teçhizatlar açısından son derece önemli olan, iş sağlığı ve güvenliği kuralları şirketimiz Destan Nakliyat tarafından, titizlik ile yerine getirilmektedir. Öncelik ile ağır tonajlı olan üretime yönelik makineler uygun kaldırma ve taşıma araçları sayesinde sevkiyat yapılacak araçlara yüklenecek ve olası sarsılma, devrilme, kayma gibi durumların meydana gelmemesi için, bu makine teçhizatların yüklendikleri araçlara sabitlenmesi maksadı ile gerekli işlemler yapılacaktır. Üretimi tamamlanmış malzemeler cinsi, şekli ve özelliği ne olur ise olsun, uygun ambalajlama malzemeleri ve teknikleri ile paketlenerek sevk araçlarına gerektiği hallerde palet üzerine konularak yüklenecektir. Tüm malzemelerin ve makine ile teçhizatların sevk araçlarına yüklenmesine müteakip, gerekli olan yasal evraklar tamamlanacak ve nakliye işlemi başlayacaktır. Talep edilmesi halinde ilgili personele nakliye esasları hakkında her an bilgi akışı sağlanacaktır. Fabrika Taşımacılığı hizmetinde gerçekleştirilen nakliye işlemlerinin sona ermesine müteakip, yine forklift ya da vinç denilen iş makineleri sayesinde, malzemelerin boşaltım işlemine aynı titizlikte ve iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümleri doğrultusunda sürat ile başlanacaktır. Şirketimizde yapılan organizasyon toplantısında gündeme alınan plan doğrultusunda, montaj işlemleri öncelik sıralarına göre gerçekleştirilecek ve fabrikanın olabildiğince kısa sürede üretim aşamasına geçebilmesi için firmamız tarafından üstlenilen görevler noksansızca yerine getirilecektir.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :