HİZMETLER

Eşya Paketleme Servisi

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Eşya Paketleme Servisi Hizmetlerine Giriş

Destan Nakliyat taşımacılık sektöründe sunduğu hizmetlerin yanında, Eşya Paketleme Servisi hizmetleri ile de sektörde adından en sık söz edilen firmalardan birisi olmuştur. Her bir eşyayı kendi eşyasıymış gibi gören ve bu zihniyet ile hizmet sunumlarına yaklaşan işletmemiz, güvenlik ve kalite konusunda taviz vermeyen örnek bir işletmedir. Eşya Paketleme Servisi hizmetini almak isteyen kişi ya da kuruluşların talepleri doğrultusunda öncelik ile ihtiyaç duyulan alana personel görevlendirilmesi yapılmaktadır. Alana gönderilen personel paketlenmesi talep edilen tüm eşyaları birer birer incelemekte ve eşyaları niteliklerine göre sınıflandırmaktadır. Yapılan sınıflandırmanın amacı eşyaların cinslerine göre karşılaşabilecekleri riskler doğrultusunda uygun paketleme malzemelerinin ve tekniklerinin belirlenmesidir. Yapılacak bu belirleme çalışmaları, bir ön rapor ve keşif niteliğindedir. Tüm eşyalar incelenip gerekli olan paketleme malzemeleri tespit edildikten sonra, uzman personelimiz tarafından bu hizmet sunumunun karşılığı olarak talep edilecek ücret ve paketleme hizmetlerinde uygulanacak esas ve usuller ihtiyaç sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir. İhtiyaç sahibi huzurunda yapılan incelemeler ve ihtiyaç sahibine bildirilen usul ve esaslar ile hizmetin bedeli uygun görüldüğü takdirde, hizmet sunumunun resmi statüye büründürülmesi maksadı ile karşılıklı olarak bir sözleşme imzalanacaktır. Şirketimiz tarafınca bu sözleşmenin imzalanması demek, paketleme talebi yapılan eşyaların o andan itibaren Destan Nakliyat sorumluluğuna girdiği anlamına gelmek ile birlikte, ihtiyaç sahibi açısından ise, güvenli ve kaliteli hizmet sunumunu almaya başlayacağı anlamına gelmektedir.

              

Eşya Paketleme Servisi Hizmetlerinde İşleyen Süreç             

Eşya Paketleme Servisi hizmeti talebi doğrultusunda ilgili alana görevlendirilen personelimiz tarafından, ön raporun hazırlanması ve onaylanması sonrasında işletmemizde gerekli hazırlıklar hızlı bir şekilde tamamlanmaya başlamaktadır. Uzman personelimizin bildirdiği eşyaların cins ve niteliklerine göre paketlenmede kullanılacak malzemeler, uygun nitelikli malzemeler arasından seçilerek yine konusunda deneyimli uzman personelimize teslim edilmektedir. Sözleşmede belirtilen tarih ve saatte personelimiz ve paketleme işleminde kullanacakları nitelikli malzemeler talep edilen alanda hazır bulunacaktır. Paketleme işlemlerine eşya sahipleri dilerler ise nezaretinde başlanılacak ve her bir malzeme özelliklerine göre maksimum titizlik içerisinde nitelikli malzemeler aracılığı ile paketlenecektir. Demonte işlemlerinin yapılması gereken eşyalar olması durumunda, işlemler uzman personelimiz tarafından hassasiyet ile gerçekleştirilecek ve sökülen her parça ayrı ayrı paketlenerek söküm sırasına göre numaralandırılacaktır. Numaralandırılan her paket aynı ortamda ya da aynı koli veya sandık içerisine konulacak ve olası karışıklıkların önüne geçilecektir. Kırılacak eşya sınıfına giren ürünler yine nitelikli malzemeler ile paketlenecek ve istiflenme işlemleri bir birine temas etmeyecek şekilde itina ile gerçekleştirilecektir. Kırılacak eşyaların bulunduğu paketlerin üzerine gerekli ikaz levhaları ya da etiketleri mutlak suret ile konulacak ve görülmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Elektronik cihaz sınıfına giren ürünlerin paketleme işlemleri ise, yine özel ambalaj malzemeleri ile gerçekleştirilecek ve amaç doğrultusunda tasarlanan kolilere yerleştirilmesi sağlanacaktır. Tıplı kırılacak eşya sınıfında olan ürünler gibi elektronik cihazların paketlerinin üzerine de gerekli ikaz işaretleri ya da levhalar mutlak suret ile konulacaktır. Destan Nakliyat olarak yaptığımız her işin arkasında durmak şirket prensiplerimizin vazgeçilmezlerindendir.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :